Zásady zpracování osobních a dalších zpracovávaných údajů

 V tomto dokumentu naleznete přehled hlavních způsobů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů, které se Vás při využití našich služeb mohou týkat.

 

1) Kdo zpracovává Vaše údaje?

Provozovatelem webu a e-shopu je společnost AudioMaster CZ a.s.se sídlem Ocelářská 937/39 IČ 18626459, která jako správce zpracovává Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Kontaktovat nás můžete na následujícím emailu: gdpr@audiomaster.cz

 

2) Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (například v rámci objednávky zboží, servisu, či přihlášením se k odběru newsletterů s tématikou dle Vámi předem zvoleného zaměření), resp. uzavřením smlouvy o užívání této služby nebo udělením souhlasu k danému účelu zpracování, popřípadě účastí na našem workshopu.

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci na našem portálu, objednávce nebo registraci pro zasílání obchodních sdělení:

Tím, že využíváte naše služby, od Vás dále získáváme následující údaje:

V případě, že se zúčastníte námi organizovaných akcí, workshopů či soutěží, můžeme zpracovávat navíc ještě následující osobní údaje:

 

3) Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Jedním z hlavních důvodů, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je úspěšné a rychlé vyřízení Vaší objednávky a správa Vašich účtů, aby bylo možné bezproblémově využívat služby našeho e-shopu. V rámci daného zpracování samozřejmě dbáme na bezpečnost dat a stále se snažíme bezpečnost našich služeb zlepšovat.

Vaše údaje zpracováváme za účelem:

 

4) Kdo všechno bude mít k Vašim datům přístup?

Většinu osobních dat držíme pouze na našich serverech, nicméně v některých případech, například pro zajištění dodávky zboží, či poskytování služeb musíme využít naše partnery či externí společnosti. Všechny subjekty, které takto mohou k Vašim datům přistupovat, si vždy pečlivě vybíráme a předem hodnotíme jejich technická a organizační opatření a zabezpečení, tak aby nedošlo k úniku svěřených údajů nebo neoprávněnému přístupu k Vašim datům, či jejich zneužití. Všechny tyto subjekty jsou vždy vázány smlouvou o mlčenlivosti a nesmějí data využít k jinému než předem určenému účelu, který z naší strany mají povolený.

Zde je seznam třetích stran, které mohou mít přístup k Vašim datům v ohledu na využívání našeho e-shopu či dalších služeb:

V některých případech, které jsou přesně definovány obecně závaznými právními předpisy, jsme povinni některé Vaše osobní údaje také předat orgánům veřejné moci (sem patří například Policie ČR, ÚOOZ, Celní správa).

5) Profilování, automatizované zpracování a online marketing

Pro zajištění lepšího fungování našich služeb a cílení nabídky zboží využíváme také nástroje pro automatizované zpracování a profilování. Sledujeme chování zákazníků na našem webu a v emailu a podle toho upravujeme naše stránky a kampaně, abychom mohli přizpůsobit naše služby přímo na míru Vašim požadavkům. Jsou zpracovávány zejména cookies (malé datové soubory obsahující informace týkající se nastavení Vašeho webu, navštívených produktů, provedených změn apod.). Soubory se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Je nutné poznamenat, že nepředstavují žádné ohrožení bezpečnosti a stejně tak je nevyužíváme ke zjištění totožnosti uživatelů nebo kvůli předání třetí straně za účelem prodeje, či za dalším nelegitimním účelem.

Konkrétně jsou využívány nástroje od společnosti GoogleFacebookSeznam.

 

Nastavení cookies může každý uživatel měnit v nastavení svého prohlížeče, kdy je možné cookies odmítnout, selektivně zvolit požadované druhy či je naopak zapnout. Je však nutné mít na paměti, že v případě úplného zakázání všech cookies může být ovlivněna funkčnost webu.

Nastavení soukromí v prohlížeči, kde lze cookies odmítnout či zakázat, lze nalézt přímo v menu prohlížeče. U standardních prohlížečů je to zde:

Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security

 

6) Jak dlouho údaje zpracováváme?

Vaše údaje zpracováváme vždy po celou dobu platnosti našeho obchodního vztahu (například záruka na zakoupený produkt nebo dodanou službu). Dále pak také po dobu stanovenou příslušnou legislativou či do případného odvolání Vašeho souhlasu (například u zasílání obchodních sdělení, který je stanoven na dobu 3 let), pokud byl k nějakému účelu svobodně udělen. Registraci na e-shopu a zde uvedené informace pak evidujeme po dobu 2 let od posledního přihlášení a nákupu / přihlášení. Veškeré údaje pak uchováváme obvykle také 6-12 měsíců v rámci našich záloh. Pokud však uplatníte Vaše právo na změnu, opravu či výmaz údajů, je samozřejmě vždy zajištěno jeho naplnění, a to i v případě nutnosti obnovení záloh. Data týkající se online marketingu, analýz a měření pak uchováváme max. 6 měsíců.

Údaje, které jsou zpracovávány na základě právního titulu plnění smlouvy, či na základě zákonné či právní povinnosti je nutné zpracovávat pokaždé, když to daný právní titul vyžaduje, a to i bez udělení souhlasu dotčeného subjektu osobních údajů, popř. i přes jeho odvolání.

 

7) Vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů

 

8) Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Pro práci s daty máme stanovenou obecnou bezpečnostní politiku, která se týká nejen našich informačních technologií ale také fyzických dat. A stejné standardy vyžadujeme i od našich partnerů. Současně s tím pravidelně kontrolujeme všechny systémy a jejich případná slabá místa, abychom zajistili bezproblémové a bezpečné fungování všech našich služeb.

V některých případech je také nasazeno šifrování provozu nebo dat – například v případě komunikace v rámci našeho e-shopu.

 

9) Jak a kdy mohu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to buď v rámci každého obchodního sdělení (možnost zrušit odběr) nebo zasláním emailu na adresu gdpr@audiomaster.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě povinností vyplývajících z plnění smlouvy či ze zákona, či dalších souhlasů, které nám byly z Vaší strany poskytnuty pro výkon jiných činností (za jiným účelem).

Jelikož na akcích pořádaných naší společností může také docházet k pořizování audiovizuálního materiálu, viz. výše, máte také právo požadovat, aby daný obrazový materiál, kde se nachází vaše osoba byl buď smazán nebo část obsahující vaši osobu byla odstraněna. V tomto případě nás prosím upozorněte buď rovnou na příslušné akci před samotným fotografováním nebo nás kontaktujte na kontaktních emailech viz. níže.

 

10) Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů, odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů nebo uplatnění práv vyplývající z aktuální platné legislativy se na nás můžete obrátit pomocí emailové adresy gdpr@audiomaster.cz či na adrese našeho sídla: AudioMaster CZ a.s. se sídlem Ocelářská 937/39 IČ 18626459.

V této souvislosti je možné, že budeme požadovat prokázání Vaší totožnosti, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jedná se však pouze o opatření, které omezí neoprávněné přístupy nebo nakládání s Vašimi osobními údaji. Za účelem zkvalitňování služeb a také dle povinností vyplývající ze zákona může být daná komunikace zaznamenána a jednotlivé požadavky evidovány.